Bezpečnost práce na pracovišti představuje jeden z velmi důležitých faktorů, který eliminuje nehody a zranění. Jakými způsoby tedy zajistit bezpečnost práce na pracovišti?

Bezpečnost práce je velmi důležitá. Tyto faktory ji pomohou podpořit

Každý zaměstnanec musí být seznámen s bezpečnostními postupy a pokyny. Měl by být pravidelně školen na používání bezpečnostních zařízení a měl by být seznamován s bezpečnostními postupy. Tím se minimalizují rizika zranění.

Zaměstnavatel by měl zajistit pravidelné kontroly a revize pracoviště, které by mělo být udržováno v dobrém technickém stavu. Každý zaměstnanec by měl obdržet vhodné pracovní oděvy odpovídající náročnosti jeho pracovní náplně. Samozřejmostí jsou také ochranné pracovní pomůcky.

Zaměstnavatel by měl mít připravené a vytvořené bezpečnostní plány pro nouzové situace. Týkají se třeba požáru nebo možné evakuace.

Důležitou roli hraje také podpora prevence psychického a fyzického zdraví zaměstnanců.

UVEX chrání každého při práci i ve volných chvílích

Značku uvex vytvářejí dva pilíře – uvex sports group představuje ochranu během sportovních aktivit. Naleznete zde přilby pro zimní cyklistické a jezdecké sporty nebo třeba lyžařské, sportovní a volnočasové brýle. Uvex je partner vrcholového mezinárodního sportu a vybavuje více než 1 000 špičkových sportovců po celém světě. Druhý pilíř představuje uvex safety group – bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Do této kategorie patří osobní ochranné prostředky od hlavy až k patě.

Můžete očekávat kvalitu, která představuje pro uvex základní postoj. Zahrnuje odolnost, účinnost, dlouhověkost, čistotu, zpracování a ještě mnohem víc. Kvalita souvisí i s procesy sociální odpovědnosti a hospodárnosti.

Similar Posts