NASA provádí sérii letových testů, aby prozkoumala schopnost inovativní technologie skládat vnější části křídel za letu v rámci projektu Spanwise Adaptive Wing neboli SAW.

Letové testy proběhly v NASA Armstrong Flight Research Center v Kalifornii za použití autonomního podměřítku UAV nazvaného Prototype Technology-Evaluation Research Aircraft nebo PTERA, poskytovaného společností Area-I.

NASA Glenn Research Center v Clevelandu vyvinula slitinový materiál a spolupracovala s Boeing Research & Technology na integraci materiálu do pohonu. Slitina je spouštěna teplotou, aby během letu pohybovala vnějšími částmi křídel nahoru nebo dolů.

Schopnost složit křídla do ideální polohy za různých letových podmínek může přinést několik aerodynamických výhod pro podzvuková i nadzvuková letadla.

U podzvukových letadel, jako jsou komerční dopravní letadla, potenciální aerodynamická výhoda skládání křídel zahrnuje zvýšenou ovladatelnost, což může vést ke snížení závislosti na těžších částech letadla, včetně ocasního kormidla. Výsledkem může být letadlo s vyšší spotřebou paliva a také schopnost budoucích dlouhokřídlých letadel pojíždět na letištích.

Similar Posts