Výroba zápalek začíná tím nejjednodušším krokem, kterým je příprava dřevěných tyčinek. Nejčastěji se takové tyčky vyrábí z osiky, ale protože ji nemám, použiji obyčejná březová párátka a také grilovací špízy na větší zápalky.

Prvním krokem při výrobě zápalek je namáčení tyčinek v zpomalovači hoření, který je v chemii, která zabraňuje doutnání dřeva.

Jde o to, když dřevo spálí zbytky dřevěného uhlí, které dále doutná a mění se na lehký popel, který může způsobit spoustu nepříjemností, když se dostane na oblečení nebo cenné předměty.

Aby nedocházelo k nechtěným následkům při používání zápalek, jsou namáčeny ve 2% dihydrogenfosforečnanu amonném, který je v kyselině fosforečné a kyselině amonné soli. Po namočení a vysušení tyčinek vidíme, že ohořelé hlavičky nedoutnají, což je mnohem pohodlnější.

Similar Posts