Zemřel vám blízký kvůli následkům po pracovním úrazu? Pak je pochopitelné, že rozhodně nemáte náladu, chuť ani čas zabývat se nějakou náhradou, kterou byste mohli po zemřelém dostat. Jenže na finanční náhradu máte ze zákona nárok. A pokud se jí chcete domoci bez toho, aniž byste se museli vy sami čímkoliv zabývat, vyplatí se kontaktovat odborníky.

Pracovní úraz – povinnosti zaměstnavatele

Pozůstalým po zemřelém náleží především jednorázové odškodnění pracovního úrazu s následkem smrti. Tuto náhradu může získat manžel/ka, partner/ka, děti, rodiče a další osoby v poměru rodinném či podobném.

Zaměstnavatel je povinen uhradit:

  • náhradu nákladů spojených s léčením zemřelého
  • náklady spojené s pohřbem (pohřeb, hřbitovní poplatky, výdaje na zřízení pomníku či desky, výdaje na úpravu pomníku či desky, cestovní výlohy)
  • náhradu nákladů na výživu
  • náhradu věcné škody

Odborné poradenství zdarma

Možná ale nevíte, jak postupovat, abyste se těchto finančních náhrad domohli. Samozřejmě je nutné, abyste byli v kontaktu se zaměstnavatelem. Dále je nutné komunikovat s úřady a pojišťovnou. Může se ale stát, že na něco takového vůbec nemáte sílu. Že se něčím takovým nechcete vůbec zabývat. Pak se obraťte na Pracovní úraz – Poradnu pro zaměstnance. Stačí zavolat nebo zanechat zprávu. Odborníci vám poskytnou poradenství zdarma a řeknou vám, co všechno je zapotřebí udělat, abyste dostali finanční náhradu v příslušné výši.

Nechte se právně zastoupit

Můžete se také nechat právně zastupovat. Pak si zvýšíte šanci na to, abyste získali, co vám podle zákona patří. Někdy se totiž může stát, že zaměstnavatel nejedná zcela čestně a snaží se udělat vše pro to, aby žádnou náhradu vyplácet nemusel. V případě, že spor vyhrajete, za právní zastoupení zaplatíte předem dohodnutou částku. V opačném případě nemusíte platit vůbec nic.

Similar Posts